EN GOD START

​Som ung voksen kan det være svært at få en hverdag med en sund og stabil struktur.

Nogle unge har haft en problemfyldt opvækst og en skolegang præget af nederlag.

EN GOD START

tilbyder den unge voksne en mulighed for at få nye forudsætninger og dermed kunne træffe ny fremadrettede valg.

​​På denne måde får den unge mulighed for at anskue tingene fra flere forskellige vinkler, hvilket giver nye og flere værktøjer til at træffe den rette beslutning.

Hvad ser vi som EN GOD START?

Som udgangspunkt skal vi anerkende de unge voksne. Vi må anerkende de valg de har truffet i deres liv.

De valg er truffet ud fra de forudsætninger, de har med sig fra deres opvækst, og det er ting, der ikke kan ændres.​

Respekt er vores udgangspunkt.​

I vores virksomhed

har vi altid tid at stoppe op og snakke om de opgaver, vi er i gang med.

Det gør vi, fordi vi ønsker, at den unge voksne føler sig tryg. Det giver de bedste forudsætninger for at ville lære og øger lysten til selv at spørge ind til en opgave.

Med tiden kommer man selv med løsningsforslag, som kan bidrage til, at en opgave bliver løst på en god måde og i samarbejde med en kollega.

Det er vores ønske, at vores virksomhed er med til at tage socialt ansvar til glæde for den enkelte og for samfundet.​

Vi ser det som en styrke også for virksomheden at være med til at støtte unge, der har haft det svært, så de kan komme videre i deres liv.

EN GOD START​

Er et alternativt mentortilbud,

der henvender sig til kommuner, der kunne have glæde og gavn af en ny måde at motivere og støtte et ungt menneskes i forhold til at komme godt i gang med arbejdslivet.

Vi tilbyder et håndværksorienteret forløb på mellem 2 og 12 måneder i vores virksomhed LK-Service & Consultant ApS.

Undervejs vil den unge hele tiden være i tæt kontakt med en mentor, Lars Krejlgaard, og det overordnede mål er at give de unge nogle redskaber, som han/hun kan tage med sig videre sit liv, samt støtte den unge til at skabe struktur i livet.

EN GOD START er et tilbud til unge voksne, der af forskellige årsager har en svær periode i deres liv.

Vi tager udgangspunkt i den unges baggrund og forudsætninger og bruger det i vores Mentorforløb.

Det skal være den unge, der ved vores vejledning selv er med til at komme frem til en løsning. Dette er en del af et vores tankegang.

Vi skaber en håndgribelig og forståelig måde at løse et problem på.

Det er er kun muligt at lære, hvis man selv er en aktiv del i opgaveløsningen.

Man skal kunne se et formål med og fremgang i det, man laver.

Vores Baggrund

Lars og Stine Krejlgaard, mentor

De virkemidler som EN GOD START tilbyder, tager udgangspunkt i de uddannelser og oplevelser, Lars har haft gennem 16 år som soldat og underviser i Forsvaret, samt Stines Uddannelser som SSH og SSA med virke som praktikvejleder og erfaringsgrundlag på 15 år, med interesse for mennesker med særlige behov.

Lars har undervist soldater, før de skulle af sted til krigshærgede lande i bl.a. taktisk sanitetstjeneste, som er obligatorisk for alle soldater,

​og har desuden som freelanceinstruktør i førstehjælp undervist på Siemens Windpower i Brande.

Lars har udført freelanceopgaver i forbindelse med træningen af specielstyrker fra både politi og militær fra det meste af Europa.

Dette har givet ham en bred vifte af værktøjer, uddannelser og kompetencer, samt gode egenskaber i kommunikation med mennesker.

Lars har været udsendt som soldat 4 gange, hvilket har medført, at han er blevet såret to gange, og nu har besluttet at bruge sine kompetencer til mentorarbejde og coaching.

Stine har gennem 15 år erhvervs erfaring, udviklet en særlig interesse for personer der ikke altid passer ind i de samfundets normer.

Stines opgaver tager udgangspunkt i at være tålmodig, lyttende og være med til at skabe ro og struktur i hverdagen.

At være i bevægelse såvel fysisk som mentalt er sundt på mange måder. Vi bruger naturen som et virkemiddel til at skabe ro og rumlighed for den unge.

En del af mentorforløbet indeholder derfor fysisk aktivitet, såsom løbeture og i sommerperioden svømmeture samt opbygning af muskelmasse ved simple øvelser. Inspirationen er hentet fra Crossfit, som er en træningsform, der kan udføres overalt og med få midler. Under forløbet bruger vi også samtale, som er med til at styrke deres kognitive færdigheder, som på sigt kan give dem færdighederne, der vil være dem nyttige fremadrettet.

Vores mål med vores metoder, er at den unge har mulighed for at sætte ord på deres udfordringer og på de måde have en aktiv dialog som lige værdige, og med fokus på at få løsningsorienteret muligheder frem i lyset.

Det er vigtigt at det er den unge selv der er med til at skabe disse resultater.

LK-Service & consultant ApS .

Byvej 20, 3320 Meløse

Mobil: 2991 7774/3011 2350

E-mail: lk@krejlgaard.net Web: www.krejlgaard.net

CVR: 35663541

Nykredit Bank konto nr.: 8117 - 3404328

​​

Følg os på Facebook

Hold dig opdateret omkring vores tilbud og aktiviteter​

LK-Service & Consultant ApS

Byvej 20

3320 Meløse

CVR: 35663541

Tlf.: 29 91 77 74

Mail: lk@krejlgaard.net​​​​