​Forretningsvilkår og priser

Indledende opstartsmøde af 1 times varighed mellem kommune, mentor og den unge er udgiftsneutralt for kommunen.

Opstartsgebyr for mentorforløb er kr. 3.800 eksklusiv moms, hvilket dækker indkøb af godkendt sikkerhedsudstyr, herunder sko, arbejdstøj m.m.. Mentorforløb, der strækker sig ud over 3 måneder kræver ny indkøb af arbejdstøj og sikkerhedssko til en pris af kr. 2800 eksklusiv moms. Herefter udskiftes sikkerhedssko og arbejdstøj hver 3. måned.

Månedlig ydelse for mentorforløb er kr. 14.500 eksklusiv moms  for personer i fx virksomhedspraktik hos LK-Service & Consultant ApS

Mentorforløb på time basis er kr. 350 eksklusiv moms for personer der ikke er i jobforløb mm. hos LK-Service & Consultant ApS. Fakturering vil ske hver 14. dag.

Der betales forud for én måned ad gangen. Når en måned er påbegyndt, kan beløbet ikke refunderes, med undtagelse af sygdom el. feriedage som bliver afholdt af LK-Service & Consultant ApS.

Kommunen vil ikke umiddelbart kunne blive pålagt yderligere udgifter end ovenstående, da LK-Service & Consultant ApS. stiller forsikret materiel til rådighed. Det påhviler kommunen at forsikre den unge i mentorforløbet.

Brugerprofil

Unge mennesker fra 18-26 år uden sværere fysiske og psykiske hjælpemiddelkrævende handicaps, herunder psykiatriske diagnoser og udviklingsforstyrrelser som lidelser indenfor autismespektret, Aspergers syndrom m.m..

Følg os på Facebook

Hold dig opdateret omkring vores tilbud og aktiviteter​

LK-Service & Consultant ApS

Byvej 20

3320 Meløse

CVR: 35663541

Tlf.: 29 91 77 74

Mail: lk@krejlgaard.net​​​​